Yargıtay’dan kaçak göçmen çalıştıran esnaf için karar

Yargıtay, ülkeye yasa dışı yollardan giren göçmeni çalıştıran esnaf hakkında emsal bir karara imza attı.

Türkiye’ye yasa dışı yollardan giren bir göçmen, esnaf B.K.’nin yanında çalışmaya başladı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen polis, esnafın yanında çalışan göçmenin ülkeye yasa dışı yollardan girdiği tespit edildi.

DAVA AÇILDI, YARGITAY’DAN GERİ DÖNDÜ

Esnaf B.K. hakkında “göçmen kaçakçılığı” kabahatinden Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Mahkeme, sanığın beraatine hükmetti. Cumhuriyet Savcısı’nın temyiz müracaatı üzerine belgeyi tekrar inceleyen Yargıtay 4. Ceza Dairesi emsal nitelikte bir karara imza attı.

“BİLDİĞİ HALDE İSTİHDAM ETMEK SUÇTUR”

Kararda, şu sözlere yer verildi:

“Dairemizce de benimsenen Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun kararı uyarınca, yasal olmayan yollardan Türkiye’ye giren, ikamet ya da çalışma müsaadesi olmayan, öteki bir ülkeye gitme gayesi bulunmayan ve ülkemizde daima olarak kalmak istediği anlaşılan Afganistan asıllı göçmeni, kaçak olduklarını bildiği hâlde istihdam etmek kabahattir. Bu şahsın ülke içerisinde bir yerden diğer bir yere gitmelerine aracı olmak suretiyle göçmenlerin yasal olmayan yollardan ülkede kalmalarına imkân sağlaması, kayıt dışı olarak çalıştırdığı göçmen istikametiyle sigorta ve vergi masrafları yükümlülüğünün bulunmaması, haksız bir halde işlerine son vermesi hâlinde kaçak çalışanların hudut dışı edilme kaygısıyla haklarını arayamayacak olmaları ve bu sayede tazminat ödeme üzere yükümlülüklerden kurtulması üzere avantajlar sayesinde direkt ve dolaylı olarak menfaat elde ettiği ortadadır. TCK’nın 79. hususunun birinci fıkrasının (a) bendi çerçevesindeki göçmen kaçakçılığı hatasının tüm ögeleriyle oluştuğu, sanığın bu hareketi tıpkı vakitte çalışma müsaadesi bulunmayan yabancıyı çalıştırma kabahatine de uymakta ise de Kabahatler Kanunu’nun 15/3. hususu uyarınca sadece TCK’nın 79/1-a unsuru uyarınca cezalandırılması gerektiği gözetilmeden, yetersiz münasebetle beraat kararı verilmesi, bozma nedenidir.”

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI HATASI NEDİR?

Göçmen kaçakçılığı kabahatinin cezası Türk Ceza Kanunu’nun 79. unsurunda “Göçmen kaçakçılığı cürmü, maddi fayda elde etmek amacıyla şu seçimlik hareketlerden rastgele birinin icra edilmesiyle işlenmiş olur. Bir yabancının yasal olmayan yollardan ülkeye sokulması (TCK m.79/1-a), Ülkeye girmiş bir yabancının ülkede kalmasına imkan sağlanmasının cezası 3 yıldan 8 yıla kadar mahpus cezasına çarptırılır.” tabir ediliyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir